เวรหมดอายุแล้ว

เวรคลินิกนี้หมดอายุแล้วครับ ท่านสามารถหาเวรได้ใหม่จากหน้า หางาน ครับ